Sociale alarmering | Dect | Dwaaldetectie | Personenbeveiliging | Piepers / NEN 2575 | Multitone | Ekotek

Personenbeveiliging op het werk: Een veilig gevoel draagt u altijd bij u

De kans dat u iets overkomt is gelukkig klein, maar als u dan alleen bent is de kans dat iemand u komt helpen een heel stuk kleiner. Wij leveren producten en systemen waarmee er gewaakt wordt over uw veiligheid. Als die in het gedrang komt maken we het mogelijk heel snel hulp naar de juiste plek te sturen.


Onderschat de risico’s niet

In Nederland komen jaarlijks meer dan 280.000 ongevallen op het werk voor. Ca. 160.000 krijgen medische behandeling. De helft moet hiervoor naar een ziekenhuis. Er sterven ca. 100 mensen per jaar aan een arbeidsongeval en ca. 1300 mensen lopen zeer ernstig letsel op. En de cijfers laten zien dat iedereen risico’s loopt, ongeacht de opleiding of het soort werk dat men doet.

Veiliger werken is natuurlijk ook een kwestie van gezond verstand. U kunt zelf veel doen om risico’s te voorkomen. Bijvoorbeeld iets simpels als altijd de trapleuning vasthouden als u de trap op- of afgaat. Weinig mensen doen dit consequent. Let u er maar eens op. Het gevolg? Er vallen maar liefst 2600 gewonden per jaar op het werk door een val van een trap of ladder.

Wat zeker voorkomen moet worden, is dat u geen hulp krijgt als u iets overkomt. In een drukke werkomgeving valt het natuurlijk snel op als iemand iets overkomt, maar als u helemaal afgezonderd werkt krijgt u alleen hulp als u daar om zult vragen. Daar zijn hele goede producten voor, om ook als u het zelf niet meer kunt, hulp in te roepen. In afzondering werken komt vaker voor dan u denkt. Iemand die als laatste afsluit, iemand die nog even overwerkt, het komt in elke werkomgeving voor.Bij agressie en geweld moet u snel hulp kunnen krijgen

Als u in uw werk te maken heeft met situaties waarbij spanningen snel kunnen oplopen, kunt u plotseling met geweld en agressie te maken krijgen. Ook mensen die getraind zijn in het beheersen van conflicten worden nog al eens onaangenaam verrast. Het duidelijk stellen van grenzen en direct ingrijpen als deze overschreden worden, is een belangrijke voorwaarde in het beteugelen van agressie. Zodra spanningen oplopen moet u assistentie (kunnen) inroepen, zeker als er sprake is van een uitbarsting. Wij leveren diverse producten waarmee u zeer snel hulp kunt inroepen en daarbij wordt ook automatisch weergegeven in welke ruimte u in de problemen bent, zodat er geen waardevolle tijd verloren gaat.

Nog een tip; zorg ook voor een veilige omgeving, zoals stoelen die verankerd zijn zodat men er niet mee kan gooien. Geen losse voorwerpen laten slingeren die gemakkelijk gebruikt kunnen worden om mee te gooien, te slaan of te steken.


Als u al een AED in bezit heeft

Met de aanschaf van een AED bent u er natuurlijk nog niet, er moet nog een tweetal zaken goed geregeld zijn. Stel je zelf maar eens de vraag hoe snel heb ik door dat een collega spoed eisende hulp nodig? En hoe snel organiseer ik die hulp?

Op een drukke afdeling kan iemand niet snel ongemerkt onwel worden, maar zit iemand in een kantoorruimte of een andere afgesloten ruimte dan kan dat vaak wel.

Als u ook die personen een goede overlevingskans wilt bieden, dan kunnen wij u daar bij adviseren. Wij hebben de juiste oplossing voor de momenten waar u de mensen snel wilt krijgen en waar spoedeisende hulp nodig is.